söndag, 22 oktober, 2017

Stöd EFS London

Stöd EFS London

Tack för att du vill stötta oss i arbetet med EFS London!

Nyhetsbrev

Om du bor i London och vill veta vad som är på gång kan du anmäla dig här för att få nyhetsmail regelbundet.

 

Bönebrev

Det absolut viktigaste du kan göra är att be för vår Ledningsgrupp, vår anställda och de människor vi  möter. Gud hör bön och vi behöver hans hjälp och vägledning i allt vi gör!

Anmäl dig här om du vill få bönebrev några gånger per år med uppdaterad information.

 

Bli Medlem

EFS London är en missionsförening med mål att nå svenskar i London med det glada budskapet om Jesus. Vi är inte en egen församling utan fungerar som en EFS-grupp i Holy Trinity Barnes. Därför kan, och rekommenderas, man förutom sitt medlemsskap i EFS London även vara förankrad i HTBarnes, eller en annan lokal församling.

Medlem kan den bli som bor i England och vill stödja EFS Londons vision.

Som medlem får du information om vad som är på gång i föreningen och kan även vara med och stötta praktiskt, genom bön eller ekonomiskt.

Som medlem är fokus den lokala EFS-gruppen här i London. Men man blir även automatiskt upptagen i EFS riksmedlemsregister, vilket möjliggör riksorganisationens stöd till oss här i London.

 

Stötta oss ekonomiskt

Det finns också möjlighet att stötta oss ekonomiskt. Vi behöver på olika sätt samla in pengar för verksamheten och för vår anställda. Detta görs till stor del genom personliga gåvor. Varje krona är viktig för att EFS London ska vara möjligt! Tack för din gåva!

 

Om du vill ge pengar i UK:

Du kan enkelt ge en gåva genom att sätta in pengar på detta konto:

Holy Trinity Church

Sort Code: 60 01 39

Account no: 11310545

Märk inbetalningen ”EFS London”

Om du vill ge regelbundet fyller du i detta formulär

Vi har gemensam ekonomi med Holy Trinity Barnes så när du stöttar EFS London stöttar du samtidigt kyrkans övriga verksamhet. Men märk gärna din inbetalning ”EFS London” så blir det tydligt att det är fler som vill att vi ska fortsätta med svensk verksamhet på kyrkan.

 

Om du vill ge pengar i Sverige:

Du kan enkelt ge en gåva genom att sätta in pengar på EFS bankgiro 900-9903.
Kom ihåg att märka inbetalningen med EFS i London, projekt 4023.”.

Om du vill ge regelbundet och ingå i AnnaHelenas bärarlag kan du anmäla dig här: bärarlag >>

Tusen tack för ditt stöd!