måndag, 18 februari, 2019

Om oss » Vi betonar

Vi betonar

EFS betonar särskilt detta:

  • Personlig tro på Jesus Kristus: I detta ligger en betoning på omvändelse, det vill säga att medvetet säga ja till det Jesus gjort för oss genom vända sig bort från det som är fel i ens liv, ta emot förlåtelse för sin synd och bestämma sig för att följa Guds vilja. Tron på Jesus och hans försoning mellan Gud och människan är livsviktig och nödvändig för alla människor, och är livsnerven i det EFS vill och är.
  • Fördjupning i bibel, bön och samtal: reflektion, bön och att dela erfarenheter som kristen med andra gör att tron fördjupas.
  • Mission både lokalt och globalt: Mission är benämningen på den kristna kyrkans uppgift. Vi kan göra insatser både där vi bor och lever och i andra länder. Det är naturligt att leva ut sin tro i vardagen, i samhället och i världen.
  • Alla kristna har del i kyrkans uppdrag: Inte bara anställda, eller sådana med särskilt märkbara gåvor, utan var och en som tror på Kristus har rätt och ansvar att delta i missionsarbetet, med både ord och handlingar. Med kyrkan menas här den kristna kyrkan i allmänhet, inte bara Svenska kyrkan.
  • Organisation och mötesplaster för detta: Det vill säga sådant som EFS föreningsstruktur, distrikt- och rikskanslier, de olika sammanhang, de arrangemang och de lokaler där människor kan få möta evangeliet om Jesus. Det kan till exempel handla om läger, konferenser, gudstjänster, samtalsgrupper, barn- och ungdomsgrupper, hembesöksgrupper eller körer. Det kan ske vid köksbord, skrivbord, skolbänkar, cafébord eller altarbord – och så vidare!