måndag, 18 februari, 2019

Om oss

Om oss

EFS Londons mål är att Svenskar i London ska få lära känna Jesus Kristus och växa i sin relation till honom.

Detta gör vi genom att:

  • skapa mötesplatser för människor som är nyfikna på kristen tro.
  • hjälpa människor in i en kristen gemenskap där de kan växa och mogna.
  • sända människor hem till Sverige med förnyad kärlek till Jesus och hans kyrka.

 

Vad är EFS?

EFS är en självständig missionsrörelse inom Svenska Kyrkan. Vi är organiserade i föreningar i städer och byar runt hela Sverige. Vissa föreningar har egna lokaler och helt egen verksamhet, andra är samarbetskyrkor och gör allt tillsammans med den lokala församlingen. Alla EFS-föreningar har någon form av samarbete med Svenska kyrkan och med mål att stärka kyrkans arbete.

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse. Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet, det vill säga det glada budskapet om Jesus och särskilt hans död och uppståndelse för vår skull. Så visar Gud tydligt sin kärlek till oss. Det är genom tron på honom och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med Gud. Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör.  Som en rörelse inom Svenska kyrkan delar vi dess bekännelseskrifter. EFS uppstod i den andliga väckelsen i Sverige under 1800-talet.

I London finns vi sedan februari 2015 i formen av en EFS-grupp. Vi är den svenska verksamheten i Holy Trinity Barnes och därför kan du hos oss både hitta en svensk ”fristad” samtidigt som du kan få uppleva en engelsk församlingsgemenskap från insidan.

 

Mer om vad EFS är och vad vi tror på hittar du här www.efs.nu/om-efs/efs-ide/

och www.efs.nu/vad-tror-vi-pa/