måndag, 18 februari, 2019

Gudstjänster » Söndagsskola

Söndagsskola

Söndagsskola kallas ofta de barngrupper som hålls parallellt med en gudstjänst i en kyrka på söndagar. I vår kyrka hålls dessa grupper samtidigt som vår gudstjänst kl 9.15 varje söndag under terminstid.

Vi börjar söndagarna med drop in kl 9.15 och startar gruppaktiviteterna kl 9.30.

Dessa grupper har vi:

Fledglings (0-3-åringar)

Buccaneers 1 (Pre-school – Year 1)

Buccaneers 2 (Year 2 – Year 5)

Adventurers (Year 6 – Year 8)

Alla dessa grupper är på engelska.

Oftast finns minst en ledare som pratar svenska med på Buccaneers.

Hör gärna av er om ni är intresserade av en grupp  på svenska så ordnar vi det om det finns tillräckligt med barn för att bilda en grupp.

Läs mer här eller maila om ni har några frågor.

Välkomna!