måndag, 18 februari, 2019

Föräldrakurs & Alpha

Föräldrakurs & Alpha

februari 12, 2018 Publicerad av Kommentera

parenting-course

Fastan är en tid då många ger upp något för att kunna fokusera mer på det som är viktigt i livet.

I kyrkan vill vi ge extra utrymmer för människor att utforska den kristna tron och växa djupare i sin relation till Gud och människor. Därför kommer vi i år att erbjuda två kurser som hjälper oss att på olika sätt växa i denna gemenskap.

Välkommen på Föräldrakurs på måndagar eller Alphakurs på tisdagar!